بهانه شو

 

 

روزها کِش دار شده اند از بس که نیامدی

هوا هم معلق است و خاطرها هم؛

شاخه ها برای رقصیدن منتظر بهانه اند

با آمدنت، بهانه شان شو

آخر، همه می دانند، بی نسیم صبا

بهار، بهار نمی شود.

 

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
یک دوست

اندکی صبر سحر نزدیک است...

من!

تو که باشی،زمستان هم بهار است./بهار با تو بهار است/ وگرنه اسمی بیش نیست...