خدایت کیست؟

 

می گویند خدا جهان را در هفت مرحله آفرید.

تو آفریده کدام خدایی که یکباره در دلم زاده  شدی؟


*****

این شبها دخترک هرگاه ستاره ها  را می شمارد، یکی کم می آید!

خبر ندارد تو، ستاره آسمان دیگری شده ای.


*****

چشمم را تَر نکن!

از وقتی رفته ای، چشمه خشکیده است.


*****

وقتی آمدی معجزه شد.

وقتی می روی، معجزه ات را با خود نبر؛

آخر، من به کلامت ایمان آورده ام.


/ 1 نظر / 47 بازدید