هنوز ...


کلمات میانجی هم که بشوند؛ بی‌فایده است

هنوز

سکوت، بهترین زبان حال ما است.


/ 2 نظر / 45 بازدید
ایلیا پیرولی

سکوت خود ویرانگریست که گاهی تنهاییهایمان را به باد می سپارد

ایلیا پیرولی

سکوت خودویرانگریست که گاهی نجواهای ذهن را به باد می سپارد