1) نمی دانم چه کسی هُلت داد؟

من یا خودت؟

فقط می دانم

افتاد آنچه نباید می افتاد!

از خاطرم سُر خوردی

 

 

***

 

2) هُرم تابستان که می آید

بیشتر از همیشه دلتنگت می شوم

به خصوص وقتی که با نوای "ربنا" و خرمای افطار همراه شود.

 

 پی نوشت: خدایا! خانه اول و آخر امیدم تویی...

/ 0 نظر / 24 بازدید